Η ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ HAMILTON – Π.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΒΕΕ επενδύει στην διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της

H ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ HAMILTON – Π.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία Libero Assurance ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την προσαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης ποιότητας που διαθέτει στις απαιτήσεις των νέων προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:20015. Η πιστοποίηση με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, αφορά το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία ως…